Kategorijos

4987 20090
Algebriniai skaičiavimai, veiksmai su skaičiais, reiškiniai, sekos, lygtys ir nelygybės, lygčių ir nelygybių sistemos. Tekstiniai uždaviniai.
1609 7049
Funkcijų sudarymas ir jų savybės: apibrėžimo ir reikšmių sritis, lyginumas, monotoniškumo intervalai. Funkcijų braižymas. Išvestinės ir integralai.
1715 6683
Plokštumos (apskritimų, trikampių, keturkampių) ir erdvės (sukinių, briaunainių) figūrų sprendimas. Tiesės ir plokštumos padėtis. Vektoriai.
816 2956
Kombinatorika: galimybių medis,deriniai, kėliniai, gretiniai; statistika ir duomenų analizė, tikimybės ir atsitiktinis dydis, veiksmai su aibėmis.
196 5913
Matematikos 12 klasės valstybiniai brandos egzaminai, 10 klasės pagrindinio ugdymo patikrinimo uduotys, standartizuoti testai.
117 1276
Šalies ir pasaulio matematikos olimpiados, konkursai, varžybos, sunkesnio tipo, loginiai ir olimpiadiniai matematikos uždaviniai.
779 2296
Matricos ir determinantai, kompleksiniai skaičiai, funkcijų ribos, išvestinės ir integralai, analizinė geometrija, statistika ir tikimybės.
80 108
Matematikos formulės, teoremos, apibrėžimai, lentelės. Matematikos uždavinių sprendimo pamokos, patarimai, nurodymai ir metodika.
713 2768
Kinematika, dinamika, elektrodinamika, svyravimai ir bangos, molekulinė fizika ir termodinamika, optika, atomo sandara ir reliatyvumo teorija.
146 527
Organinė ir neorganinė chemija. Reakcijų lygčių sudarymas, lyginimas ir uždavinių sprendimas. Cheminiai elementai ir jų sudėtis.
154 836
Informacinės technologijos mokykloje, kolegijoje ir universitete. C, C++, PHP, JAVA, Pascal. Naudojimasis biuro programų paketais.
251 1930
Temos netelpančios į kitų kategorijų rėmus. Kiti mokslai, literatūra, patarimai, nuorodos ir įdomybės. Trumpai tariant apie viską.
73 1188
Projekto naujienos, atnaujinimai, svarbi ir aktuali informacija, pageidavimai ir pastabos, naudojimosi pagalba ir klaidų taisymas.