Matematikos testas penktai klasei

1. $1,4 \ \text{m}^2$ paverskite kvadratiniais centimetrais.
a) $140 \ \text{cm}^2$ b) $1400 \ \text{cm}^2$ c) $14000 \ \text{cm}^2$ d) $140000 \ \text{cm}^2$

2. 1450000 g paverskite centneriais.
a) 14,5 cnt b) 145 cnt c) 1,45 cnt d) 0,145 cnt

3. Šios lygties $2x + 18 = 24 + x$ sprendinys yra?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7

4. Išspręskite lygtį $234 - x = 123$.
a) 109 b) 110 c) 111 d) 112

5. 12,0999 suapvalinus iki šimtųjų bus?
a) 13 b) 12,01 c) 12,1 d) 12,091

6. Apskaičiuokite $(348 - 167) \cdot 2 - 345$.
a) 12 b) 135 c) 17 d) 138

7. Stačiakapio plotis lygus 3 cm, o perimetras lygus 28 cm. Koks stačiakampio ilgis?
a) 10 cm b) 11 cm c) 12 cm d) 13 cm

8. Kvadrato perimetras lygus 12. Koks kvadrato plotas?
a) 4 b) 9 c) 16 d) 25

9. Tarp dviejų miestų yra 40 km atstumas. Kiek laiko truktų kelionė, jei judėtum 5 km/h greičiu ir ilsėtumeisi 1h?
a) 7 h b) 8 h c) 9 h d) 10 h

10. Apskaičiuokite $18,75 \div 0,15 \cdot 0,2$.
a) 20 b) 25 c) 30 d) 35

peržiūros 2469

atsakymai 1

aktyvumas 6 mėn

Atsakymai: 1c, 2a, 3c, 4c, 5c, 6c, 7b, 8b, 9c, 10b.

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!