Matematiniai simboliai (LATEX sintaksė)

Šiame forume palaikomas [tex]\LaTeX[/tex] kalbos modulis. Tai įrankis, padėsiantis atvaizduoti bet kokią matematikos, fizikos ar chemijos formulę.
Žemiau pateikta informacija trumpai supažindins jus su [tex]\LaTeX[/tex] sintakse ir jos panaudojimu forume.

Pagrindinės funkcijos
Norėdami įvesti matematinę formulę, kodą privalote rašyti tarp šių simbolių, kuriuos lengvai pasieksite mygtuko LATEX pagalba.
[tex]jūsų tex kodas[/tex]
Kėlimas laipsniu [tex]a^{x}[/tex], indekso prirašymas [tex]a_{x}[/tex], indeksas su laipsniu [tex]a_{x}^z[/tex]
[tex]a^{x}[/tex], [tex]a_{x}[/tex], [tex]a_{x}^z[/tex]
Daugyba [tex]3\cdot 2=6[/tex] ir dalyba (trupmena) [tex]\frac{5+x}{7-x}[/tex]
[tex]3\cdot 2[/tex], [tex]\frac{5}{7}[/tex]
Kvadratinės [tex]\sqrt{2x}[/tex] ir bet kurio laipsnio šaknys [tex]\sqrt[3]{64}[/tex], [tex]\sqrt[n]{1000}[/tex]
[tex]\sqrt{2x}[/tex], [tex]\sqrt[3]{64}[/tex], [tex]\sqrt[n]{1000}[/tex]
Integralas [tex]\int\limits_{0}^{1}{(x^2+x+1)}dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x)|_{0}^1=1\frac{5}{6}[/tex]
[tex]\int\limits_{0}^{1}{(x^2+x+1)}dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x)|_{0}^1=1\frac{5}{6}[/tex]
Vektoriai [tex]\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}[/tex]
[tex]\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}[/tex]
Matrica [tex]\begin{bmatrix} 1&2&3&4 \\ 5&6&7&8 \\ 9&0&1&2 \\ 3&4&5&6 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]\begin{bmatrix} 1&2&3&4 \\ 5&6&7&8 \\ 9&0&1&2 \\ 3&4&5&6 \end{bmatrix}[/tex]
Lygčių sistema [tex]\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ 14x-10y=20 \end{cases}[/tex]
[tex]\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ 14x-10y=20 \end{cases}[/tex]
Čia trumpai aprašytos tik dažniausiai naudojamos funkcijos. Daugiau [tex]\LaTeX[/tex] kalbos galimybių galite susirasti internete.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-10-29

0

peržiūros 8965

atsakymai 2

aktyvumas 26 d

 

 

Centruota formulė
Norint sucentruoti matematinę formulę, tai yra, kad formulė būtų atvaizduojama eilutės viduryje, ją reikėtų įrašyti tarp tokių simbolių:
$$ latex kodas $$ Sucentruokime Pitagoro teoremos formulę: $$a^2+b^2=c^2$$
O taip atrodo šios sucentruotos formulės kodas: $$a^2+b^2=c^2$$

0

Ačiū, Vitalijau,
anksčiau bandžiau čia naudoti \[ \].

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!