eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai
Keičiam temą?

Skaičiai ir reiškiniai

Skaičių aibės, šaknys ir modulis, laipsnių savybių taikymas.
Išmok šią temą spręsdamas ir nagrinėdamas konkrečius uždavinius. Visi uždaviniai turi atsakymus ir lengvai suprantamus sprendimus!

Visi temos uždaviniai

Pritrūkai uždavinių?
Interaktyvūs matematikos testai 11-12 klasei!