eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti...

Matematikos formulės ir teorija

Rinktinis matematikos temų rinkinys, kuriame surasite pagrindines algebrinių skaičiavimų, funkcijų, geometrijos, tikimybių teorijos, kombinatorikos ir statistikos formules, taisykles ir apibrėžimus.

Skaičiavimai

Laipsniai ir šaknys

Greitosios daugybos formulės Iracionalumo naikinimas vardiklyje Laipsnių savybės Logaritmai (apibrėžimas, skaičiavimo formulės) Modulio savybės Reiškinių skaidymas dauginamaisiais Šaknų savybės

Lygtys ir nelygybės

Kvadratinių lygčių sprendimas Kvadratinių lygčių sprendimo formulė. Diskriminantas Logaritminių lygčių sprendimas Logaritminių nelygybių sprendimas Lygčių sistemos. Keitimo, sudėties ir grafinis būdas Racionaliųjų lygčių sprendimas Rodiklinių lygčių sprendimas Rodiklinių nelygybių sprendimas Tiesinių (paprastųjų) lygčių sprendimas Trigonometrinės lygtys Vijeto teorema

Pamokos

Darbo uždaviniai Judėjimo uždaviniai. Kelio formulė Natūraliųjų daliklių skaičius

Progresijos

Aritmetinės progresijos formulės Geometrinės progresijos formulės

Skaičiai

Absoliučioji ir santykinė paklaida Aritmetinis, geometrinis, kvadratinis ir harmoninis vidurkis Dalumo požymiai iš 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Matavimo vienetai Paprastųjų trupmenų skaičiavimas Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai Romėniški skaičiai Skaičių aibės Standartinė skaičiaus išraiška Sudėtiniai procentai Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas

Funkcijos

Analizė

Funkcijos reikšmių srities radimas Funkcijos tyrimas

Išvestinės ir integralai

Integralų skaičiavimo formulių lentelė Išvestinių skaičiavimo formulės

Kreivės ir taškai

Atstumas tarp dviejų taškų. Vidurio taškas Kvadratinė funkcija. Parabolė Simetrija tiesės ir taško atžvilgiu Tiesinė funkcija. Tiesė

Trigonometrija

Trigonometrijos formulės Trigonometrinės funkcijos Trigonometrinių funkcijų redukcija Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose

Geometrija

Apskritimai

Apibrėžtinis ir įbrėžtinis keturkampis Apibrėžtinis ir įbrėžtinis trikampis Apskritimas ir skritulys (plotas, ilgis, išpjova, lygtis)

Briaunainiai

Kubo paviršiaus ploto ir tūrio formulės Piramidė. Taisyklingoji piramidė. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės Prizmės paviršiaus ploto ir tūrio formulės Stačiakampio gretasienio paviršiaus ploto ir tūrio formulės

Keturkampiai

Kvadratas (savybės, plotas, perimetras) Lygiagretainis (savybės, plotas, perimetras) Rombo ploto ir perimetro formulės Stačiakampis (savybės, plotas, perimetras) Trapecijos plotas, savybės ir vidurio linija

Sukiniai

Kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Nupjautinio kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Ritinio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Rutulys, jo nuopjova ir išpjova. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės

Trikampiai

Lygiakraštis trikampis. Ploto, įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimo formulės Pitagoro teorema ir jai atvirkštinė Sinusų ir kosinusų teoremos Talio teorema. Figūrų panašumas Trikampio plotas ir savybės Trikampių lygumo požymiai Trikampių panašumo požymiai

Vektoriai

Geometrijos uždavinių sprendimas pasitelkiant vektorius Vektorių skaičiavimo formulės

Tikimybių teorija

Formulės

Aibės. Veiksmai su aibėmis Kombinatorikos formulės Pagrindinės tikimybių formulės Statistikos formulės. Imtis

Pamokos

Deriniai su pasikartojimais ir išimtys Gretiniai ir kėliniai su pasikartojimais Kėliniai, gretiniai ir deriniai be pasikartojimų