ematematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Matematikos formulės, teorija, pamokos


Skaičiavimai

Laipsniai ir šaknys

Greitosios daugybos formulės Laipsnių savybės Logaritmai (apibrėžimas, skaičiavimo formulės) Modulio savybės Reiškinių skaidymas dauginamaisiais Šaknų savybės

Lygtys ir nelygybės

Darbo uždaviniai Judėjimo uždaviniai. Kelio formulė Kvadratinių lygčių sprendimas Kvadratinių lygčių sprendimo formulė. Diskriminantas Logaritminių lygčių sprendimas Logaritminių nelygybių sprendimas Lygčių sistemos. Keitimo, sudėties ir grafinis būdas Racionaliųjų lygčių sprendimas Rodiklinių lygčių sprendimas Rodiklinių nelygybių sprendimas Tiesinių (paprastųjų) lygčių sprendimas Trigonometrinės lygtys Vijeto teorema

Sekos

Aritmetinės progresijos formulės Geometrinės progresijos formulės Sekos radimas, žinant narių sumą

Skaičiai

Absoliučioji ir santykinė paklaida Aibės. Veiksmai su aibėmis Aritmetinis, geometrinis, kvadratinis ir harmoninis vidurkis Dalumo požymiai iš 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Iracionalumo naikinimas vardiklyje Matavimo vienetai Natūraliųjų daliklių skaičius Paprastųjų trupmenų skaičiavimas Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai Romėniški skaičiai Skaičių aibės Standartinė skaičiaus išraiška Sudėtiniai procentai Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas

Funkcijos

Išvestinės ir integralai

Funkcijų ribojamo ploto skaičiavimas taikant atvirkštines funkcijas Integralų skaičiavimo formulių lentelė Išvestinių skaičiavimo formulės Parabolės liestinės lygties radimas be išvestinių.

Savybės

Atstumas tarp dviejų taškų. Vidurio taškas Funkcijos reikšmių srities radimas Kvadratinė funkcija. Parabolė Simetrija tiesės ir taško atžvilgiu Tiesinė funkcija. Tiesė

Trigonometrija

Trigonometrijos formulės Trigonometrinės funkcijos Trigonometrinių funkcijų redukcija Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose

Geometrija

Apskritimai

Apibrėžtinis ir įbrėžtinis keturkampis Apibrėžtinis ir įbrėžtinis trikampis Apskritimas ir skritulys (plotas, ilgis, išpjova, lygtis)

Briaunainiai

Kubo paviršiaus ploto ir tūrio formulės Piramidė. Taisyklingoji piramidė. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės Prizmės paviršiaus ploto ir tūrio formulės Stačiakampio gretasienio paviršiaus ploto ir tūrio formulės

Keturkampiai

Kvadratas (savybės, plotas, perimetras) Lygiagretainis (savybės, plotas, perimetras) Rombo ploto ir perimetro formulės Stačiakampis (savybės, plotas, perimetras) Trapecijos plotas, savybės ir vidurio linija

Sukiniai

Kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Nupjautinio kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Ritinio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Rutulys, jo nuopjova ir išpjova. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės

Trikampiai

Lygiakraštis trikampis. Ploto, įbrėžtinio ir apibrėžtinio apskritimo formulės Pitagoro teorema ir jai atvirkštinė Sinusų ir kosinusų teoremos Talio teorema. Figūrų panašumas Trikampio plotas ir savybės Trikampių lygumo požymiai Trikampių panašumo požymiai

Vektoriai

Geometrijos uždavinių sprendimas pasitelkiant vektorius Vektorių skaičiavimo formulės

Tikimybių teorija

Kombinatorika

Kombinatorika: deriniai su pasikartojimais ir išimtys Kombinatorika: gretiniai ir kėliniai su pasikartojimais Kombinatorika: kėliniai, gretiniai ir deriniai be pasikartojimų Kombinatorikos formulės

Statistika

Statistikos formulės. Imtis

Tikimybės

Geometrinės tikimybės taikymas Pagrindinės tikimybių formulės

Aukštoji matematika

Analizė

Funkcijos tyrimas Funkcijų ribų skaičiavimas (antrasis neapibrėžtumas) Funkcijų ribų skaičiavimas (paskutiniai du neapibrėžtumai) Funkcijų ribų skaičiavimas (pirmasis neapibrėžtumas) Funkcijų vienpusių ribų skaičiavimas. Funkcijos tolydumo taške sąvoka. Įvadas į funkcijų ribų skaičiavimą Nykstamosios funkcijos. Ekvivalenčių nykstamųjų funkcijų taikymas skaičiuojant ribas Skaičių sekos riba. Kas tai? Skaičiuojame skaičių sekų ribas (antrasis neapibrėžtumas) Skaičiuojame skaičių sekų ribas (pirmasis neapibrėžtumas) Skaičiuojame skaičių sekų ribas (trečiasis neapibrėžtumas)

Skaičiai

Pagrindinės veiksmų su kompleksiniais skaičiais formulės Šis tas apie matematinę indukciją