eMatematikas Registruotis Paieška

Matematikos formulės ir teorija

Pagrindinės algebrinių skaičiavimų, funkcijų, geometrijos, tikimybių teorijos ir statistikos formulės, teorija, taisyklės, apibrėžimai.

Kvadratinės lygtys Kvadratinių lygčių sprendimo formulė. Diskriminantas Vijeto teorema
Laipsniai ir šaknys Greitosios daugybos formulės Iracionalumo naikinimas vardiklyje Laipsnių savybės Logaritmai (apibrėžimas, skaičiavimo formulės) Reiškinių skaidymas dauginamaisiais Šaknų savybės
Progresijos Aritmetinės progresijos formulės Geometrinės progresijos formulės
Skaičiai Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai Romėniški skaičiai Skaičių aibės Standartinė skaičiaus išraiška
Skaičiavimai Absoliučioji ir santykinė paklaida Dalumo požymiai iš 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Matavimo vienetai Paprastųjų trupmenų skaičiavimas Sudėtiniai procentai Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas
Apskritimai Apibrėžtinis ir įbrėžtinis keturkampis Apibrėžtinis ir įbrėžtinis trikampis Apskritimas ir skritulys (plotas, ilgis, išpjova, lygtis)
Briaunainiai Kubo paviršiaus ploto ir tūrio formulės Piramidė. Taisyklingoji piramidė. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės Prizmės paviršiaus ploto ir tūrio formulės Stačiakampio gretasienio paviršiaus ploto ir tūrio formulės
Keturkampiai Kvadratas (savybės, plotas, perimetras) Lygiagretainis (savybės, plotas, perimetras) Rombo ploto ir perimetro formulės Stačiakampis (savybės, plotas, perimetras) Trapecijos plotas, savybės ir vidurio linija
Sukiniai Kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Nupjautinio kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Ritinio paviršiaus ploto ir tūrio formulės Rutulys, jo nuopjova ir išpjova. Paviršiaus ploto ir tūrio formulės
Trikampiai Pitagoro teorema ir jai atvirkštinė Sinusų ir kosinusų teoremos Talio teorema. Figūrų panašumas Trikampio plotas ir savybės Trikampių lygumo požymiai Trikampių panašumo požymiai
Vektoriai Vektoriai erdvėje Vektoriai plokštumoje
Išvestinės ir integralai Integralų skaičiavimo formulių lentelė Išvestinių skaičiavimo formulės
Kreivės ir taškai Atstumas tarp dviejų taškų. Vidurio taškas Kvadratinė funkcija. Parabolė Simetrija tiesės ir taško atžvilgiu Tiesinė funkcija. Tiesė
Trigonometrija Trigonometrijos formulės Trigonometrinės funkcijos Trigonometrinės lygtys Trigonometrinių funkcijų redukcija Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose
Tikimybių teorija ir statistika Aibės. Veiksmai su aibėmis Atsitiktiniai dydžiai Imtis (dydis, plotis, centras, variacinė eilutė) Imtis (mediana, moda, vidurkis) Kombinatorikos formulės Pagrindinės tikimybių formulės