eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti...

Bandomasis matematikos egzaminas. Antroji dalis. Pateik atsakymą

Egzaminai   Peržiūrų skaičius (1627)

11)  Trikampio ABC kampo <C didumas [tex]140^{0}.[/tex] Apskaičiuokite smailiojo kampo tarp šio trikampio pusiaukampinių AM ir BN didumą.
12)  Mažoje saloje yra 1900 gyventojų. 2/3 visų saloje gyvenančių vyrų yra vedę, o 3/5 visų saloje gyvenančių moterų yra ištekėjusios. Kiek saloje yra nesusituokusių gyventojų ?
13)  Funkcijos f(x)=[tex]ax^{2}+2bx+4c\sqrt{x}[/tex]
išvestinės taške x=1 reikšmė yra lygi 3. Apskaičiuokite koeficientų a, b, c reikšmių sumą.
14)  Natūralusis skaičius n tenkina lygybę
[tex]log_{3}lgn=3.[/tex]
Kiek skaitmenų turi skaičius n ?
15)  Didėjančios geometrinės progresijos 2018-sis narys lygus 2024!.  Šios progresijos 2020-sis narys yra lygus 2025!  Apskaičiuokite šios geometrinės progresijos vardiklio skaitinę reikšmę.
16)  Funkcijos f(x) reikšmės taškuose x=2 ir x=5 yra lygios.  Funkcijos f(x) išvestinės reikšmė taške x=2 yra lygi 3. Funkcijos f(x) grafiko liestinė, nubrėžta taške x=5, su Ox ašimi sudaro
[tex]135^{0}[/tex] kampą. Apskaičiuokite funkcijos f(x) grafiko liestinių, nubrėžtų jo taškuose
x=2 bei x=5, susikirtimo taško abscisę.
17)  Į apskritimą įbrėžtas keturkampis ABCD. Jo kraštinės AB ilgis lygus [tex]6\sqrt{3}, kampai \angle ADC=80^{0}, \angle BAC=20^{0}.[/tex]. Apskaičiuokite apskritimo spindulio ilgį.
18) Artėjant rinkimams, buvo surengta gyventojų apklausa. Paaiškėjo, jog 24 procentai apklaustųjų balsuos už partiją A, 20 procentų-už partiją B, 30,4 procento- už partiją C, o likusieji apklausos dalyviai dar neapsisprendė.
Koks yra mažiausias galimas apklausos dalyvių skaičius?
19)  Trapecijos ABCD pagrindų ilgiai AD=7, BC=3. Šoninė kraštinė AB=4 su trumpesniuoju pagrindu sudaro kampą [tex]\angle ABC=120^{0}.[/tex]
Apskaičiuokite šios trapecijos perimetrą.
20) Išspręskite nelygybę
20.1)  [tex]0,2^{lgx+12}\geq 0,04^{7}[/tex]
20,2)  [tex]\frac{1}{x}\leq \frac{1}{2}[/tex]
20,3)  [tex]\left ( x^{2}-2x \right )^{2018}\leq 0[/tex]
Kiekvienas teisingas atsakymas yra vertinamas VIENU tašku. Antrosios (bandomojo) egzamino dalies visų taškų suma -  12 taškų.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-08

0

Pateiksiu ir šios antros dalies atsakymus:
11) 20[tex]^o[/tex]
12) 700
13) 1,5
14) 28
15) 45
16) 2,75
17) 6
18) 125
19) 18
20.1) [tex]x∈(0;100][/tex]
20.2) [tex]x∈(-\infty;0)∪[2;+\infty)[/tex]
20.3) [tex]x∈\{0;2\}[/tex]

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-05

0

19 uždavinio (su trapecija) atsakymas, mano nuomone, kitoks. Kiti sutampa.

0

Taip, pakeičiau.

0

Dabar gerai.

0

Egzaminas jau greitai. Tad spręskite bandomąjį !

0

Vasara ateis greit... Abituriente, mokykis !

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!