ematematikas Registruotis Ieškoti

Bandomasis matematikos egzaminas. Pirmoji dalis. Testas

Egzaminai   Peržiūrų skaičius (4075)

1). [tex]\frac{4}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}=[/tex]

A  [tex]2-\sqrt{2}+\sqrt{3}[/tex]
B  [tex]2\sqrt{3}-\sqrt{6}[/tex]
C  [tex]\sqrt{2}+2-\sqrt{6}[/tex]
D  [tex]2- \sqrt{6}+\sqrt{3}[/tex]
2)  Kiekvienas skaičių sekos narys yra lygus dviejų tolesnių narių aritmetiniam vidurkiui. Pirmasis šios sekos narys [tex]7\cdot 2^{2017}[/tex], antrasis narys [tex]5\cdot 2^{2018}[/tex]
Apskaičiuokite šios sekos ketvirtąjį narį.
A  [tex]3\cdot 2^{2018}[/tex]
B  [tex]2^{2019}[/tex]
C  [tex]2^{2020}[/tex]
D  [tex]2^{2021}[/tex]
3) Ritinio ašinis pjūvis yra kvadratas. Rutulio spindulys yra 20 procentų ilgesnis už ritinio spindulį. Keliais procentais rutulio tūris yra didesnis už ritinio tūrį?
A 15,2  B 15 C  30,4  D  8
4)  Trikampio trijų kraštinių ilgiai 1, [tex]\sqrt{2}  ,  \sqrt{5}[/tex]
Apskaičiuokite šio trikampio plotą
A  1  B [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]    C  [tex]\frac{1}{2}[/tex]  D  [tex]\frac{1}{4}[/tex]
5)  Kuris iš čia pateiktų teiginių yra teisingas su visomis realiosiomis kintamojo x reikšmėmis?
A[tex]\sqrt{x^{2}}=x[/tex]
B  [tex]lg(x^{2})=2lgx[/tex]
C  |sinx - 2| + |sinx+1| =3
D    [tex]\frac{x^{2}-4}{x-2}= x+2[/tex]
6)  [tex]2^{sin(\alpha +\pi )}+ 2^{cos(\alpha -\frac{3\pi }{2})}=\sqrt{2}[/tex]
Apskaičiuokite [tex]sin(\alpha +\pi )+ cos(\alpha - \frac{3\pi }{2})[/tex]
A  [tex]\frac{1}{2}[/tex]  B [tex]1[/tex]  C  [tex]-\frac{1}{2}[/tex]  D  -1

7)  Atsukus keturis vienodo galingumo vamzdžius, baseino ketvirtadalis yra pripildomas vandens per keturias valandas.
Per kiek valandų būtų pripildytas aštuntadalis šio baseino, atsukus aštuonis to paties galingumo vamzdžius?
A  8  B  4  C  1  D  2

8)  Kurios funkcijos pirmykštė funkcija yra y=sin2x - 2[tex]e^{x}+ x^{2}[/tex]  ?
A  Y=- [tex]\frac{1}{2}cos2x - 2e^{x}+ \frac{x^{3}}{3}[/tex]
B  y= - [tex]\frac{1}{2}cos2x - 2xe^{x}+ \frac{x^{3}}{3}+x[/tex]
C  y= 2cos2x - 2[tex]e^{x}+ 2x[/tex]
D  y= - cos2x - 2[tex]e^{x} +2x[/tex]
9)  Kiek sprendinių (x, y) sveikųjų skaičių aibėje turi lygtis
x+ y + xy = 5  ?
A  2  B  4 C  6  D  8
10)  Funkcijos f(x)= - lg(- x) - [tex]\sqrt{- x - 3}[/tex]
apibrėžimo sritis yra:
A  (-∞; 3]  B  (0; 3]  C  [ - 3; 0)  D  (- ∞; - 3].

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-12-28

0

3 uždavinio nėra teisingo varianto. 10 uždavinyje neaišku ko klausiama.

0

Taip, dėl 10 uždavinio trūksta teksto dalies -REIKIA RAST APIBRĖŽIMO SRITĮ.
Trečiame uždaviny teisingas atsakymo variantas YRA.

0

Na trečiam uždavinį aš tai gaunu 130,4%, o ne 30,4%. Jei imtume ritinio pagrindo spindulį 1, tada rutulio būtų 1,2. Paskaičiavę tūrius gautume: π ir 2,304π, na o 2,304π yra didesnis už π ne 30,4%, o
130,4%.

0

Jei ritinio spindulys 1, tai ritinio tūris tikrai ne pi.

0

Taip supratau savo klaidą :) kažkodėl palaikiau, kad [tex]r=h[/tex].

0

Pateikiu atsakymus pasitikrinimui:
1) C
2) D
3) A
4) C
5) C
6) D
7) C
8) C
9) D
10) D

0

Taip, Tomai, visi atsakymai tokie !

0

Iki egzaminų liko mažiau kaip PENKI MĖNESIAI.
Tad SPRĘSKITE !

0

Abituriente ! Mokykis, kol ne vėlu...

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!