ematematikas Registruotis Ieškoti

Kas ir kaip dabar dėsto...Ar tai galima pakęsti?

Švietimas   Peržiūrų skaičius (1417)

Matematika 1 egzamino pavyzdys KTU EVF

2.  Naudodamiesi Lagranžo teorema, apskaičiuokite funkcijos
y(x)=[tex]x^{3}+3x^{2}[/tex]  vidutinę reikšmę atkarpoje [-5; 1].
MANO KOMENTARAS:  Lagranžo teorema su funkcijos vidutine reikšme neturėjo, neturi, ir neturės nieko bendro. Ką tam studentui daryt?
5.  Kurie teiginiai apie kreivę [tex]25x^{2}-4y^{2}+150x-8y+221=0[/tex] yra teisingi :
a) tai hiperbolė  b) asimptotės kertasi taške (-3, -1)
c) asimptočių krypties koeficientas yra [tex]\pm 2,5[/tex]
d) taškas (0,0) nepriklauso kreivei
e) ekscentricitetas yra 0,92
MANO KOMENTARAS:  Duotoji lygtis jokios kreivės nenusako, tad nebus nei asimptočių, nei ekscentriciteto...Lygtis nusako taške (-3,-1) susikertančių tiesių dvejetą. Ką tam studentui daryti?
7. Raskite konstantos a reikšmę, tinkančią lygčiai
[tex]\int_{1}^{3}tg(ax)dx=3[/tex]
MANO KOMENTARAS: Jūs mokate spręsti? Aš nemoku...
Štai toks šedevras yra mano rankose...Sakoma, jog viešumas-jėga. Ką gi, patikėsime šia legenda.
O jei rimtai,- mes dažnai pykstam, kad studentai nesimoko, nesistengia, gatavų sprendimų prašo...Taip, viskas taip. Bet...
KUR KAS KLAIKIAU ATRODO SAVO DARBO, IR SAVO DĖSTOMO DALYKO NEKENČIANTYS DĖSTYTOJAI.

0

Ekonomikos ir verslo fakultetas

0

Visiškai sutinku, Karoli.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!