eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Kas ir kaip dabar dėsto...Ar tai galima pakęsti?

Švietimas Peržiūrų sk. (2050)

Matematika 1 egzamino pavyzdys KTU EVF

2.  Naudodamiesi Lagranžo teorema, apskaičiuokite funkcijos
y(x)=[tex]x^{3}+3x^{2}[/tex]  vidutinę reikšmę atkarpoje [-5; 1].
MANO KOMENTARAS:  Lagranžo teorema su funkcijos vidutine reikšme neturėjo, neturi, ir neturės nieko bendro. Ką tam studentui daryt?
5.  Kurie teiginiai apie kreivę [tex]25x^{2}-4y^{2}+150x-8y+221=0[/tex] yra teisingi :
a) tai hiperbolė  b) asimptotės kertasi taške (-3, -1)
c) asimptočių krypties koeficientas yra [tex]\pm 2,5[/tex]
d) taškas (0,0) nepriklauso kreivei
e) ekscentricitetas yra 0,92
MANO KOMENTARAS:  Duotoji lygtis jokios kreivės nenusako, tad nebus nei asimptočių, nei ekscentriciteto...Lygtis nusako taške (-3,-1) susikertančių tiesių dvejetą. Ką tam studentui daryti?
7. Raskite konstantos a reikšmę, tinkančią lygčiai
[tex]\int_{1}^{3}tg(ax)dx=3[/tex]
MANO KOMENTARAS: Jūs mokate spręsti? Aš nemoku...
Štai toks šedevras yra mano rankose...Sakoma, jog viešumas-jėga. Ką gi, patikėsime šia legenda.
O jei rimtai,- mes dažnai pykstam, kad studentai nesimoko, nesistengia, gatavų sprendimų prašo...Taip, viskas taip. Bet...
KUR KAS KLAIKIAU ATRODO SAVO DARBO, IR SAVO DĖSTOMO DALYKO NEKENČIANTYS DĖSTYTOJAI.

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Visiškai sutinku, Karoli.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »