eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Matematikos (palengvintas) pavyzdinis egzaminas. Pirmoji dalis

Egzaminai Peržiūrų sk. [1459]

1  [tex]\frac{a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}}}{a^{-\frac{1}{2}}+b^{-\frac{1}{2}}}[/tex]=

A  [tex]a+b[/tex]  B  [tex]ab[/tex]  C  [tex]\sqrt{ab}[/tex]  D  [tex]a^{-1}+b^{-1}[/tex]2.  Taškai A(2, 6) ir B(-3, 1) priklauso tiesei y=kx + b.
Tuomet 3k+5b=

A  20  B  23  C  26    D  30

3.  Kiek iš viso yra triženklių natūraliųjų skaičių, kurie dalijasi iš 7, bet nesidalija iš 14 ?
A 63  B  64  C  65  D  77

4.  Į spindulio R==25 apskritimą įbrėžtas trikampis ABC. Šio trikampio kampų sinusai
[tex]sin\angle A=\frac{3}{5}[/tex],  [tex]sin\angle B=\frac{4}{5}[/tex],  [tex]sin\angle C=\frac{7}{25}[/tex]
Apskaičiuokite trikampio ABC perimetrą.

A 60  B  120  C  74  D  84

5.  Upės tėkmės greitis 2,5 km/h. Motorinė valtis 35 km atstumą šia upe nuplaukia per per 2 valandas 20 minučių.
Per kiek laiko ši motorinė valtis nuplauktų 35 km atstumą, plaukdama šia upe pasroviui ?

A  2 val.20 min  B  1 val.40 min  C  1 val 20 min  D  1 val. 45 min

6.  Kiek skirtingų sprendinių turi lygtis
[tex](x^{2}-x-6)lg(x^{2}-5)=0[/tex]  ?

A  1  B  2  C  3  D  4


7.  Nelygybės  [tex](x-2)x^{2}< x^{2}[/tex]
sprendinių aibė yra:

A  (-∞; 0)∪(0; 3)
B  (-∞; 0)∪(0; 2)
C  (-∞: 1)∪(2; +∞)
D  (-∞;  3)

8.  Reiškinio  [tex]\frac{6}{x^{2}+3}[/tex]  didžiausioji reikšmė yra lygi:

A  6  B  2    C  3    D  1,5

9.  Skaičius b sudaro 40 procentų skaičiaus a.  Skaičius c yra 40 procentų didesnis už skaičių b.  Keliais procentais skaičius c yra mažesnis už skaičių a ?

A  2O proc.  B  24 proc.  C  36 proc.  D  44 proc.

10.  Jei [tex]a=log_{2}3[/tex],  tai [tex]log_{4}12=[/tex]

A  [tex]\frac{2+a}{2}[/tex]  B  [tex]\frac{4-a}{2}[/tex]  C  [tex]2+\frac{a}{2}[/tex] 
D  [tex]3a^{2}[/tex]

pakeista prieš 2 m

Atsakymai:

1. C
2. B
3. B
4. D
5. D
6. C
7. A
8. B
9. D
10. A

Teisingai.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »