eMatematikas Paieška

Matematikos valstybinis brandos egzaminas 2019 (su atsakymais)

Egzaminai Peržiūrų skaičius (26154)

0

1B
2D
3A
4C
5B
6C
7C
8D
9B
10D
11.1365
12. 75
13. 4,5
14.1. 40
14.2. 30
15.1. 720
15.2 240
16. (3,5)
17. lg7
18. {0} U (2, +∞)
19.1. -5
19.2. -36
20.1. 3
20.2. Naudojame lygybę $cos(2x)=1-2sin^2(x)$ ir suprastinę sutraukiame narius.
20.3. -180, 0, 180 laipsnių
20.4. Nei tokia, nei tokia.
21.1. 3
21.2. -2x+1
21.3 liestinės krypties koeficientas yra lygus tg(135)=-1, todėl -2x+1=-1, x=1, f(1)=6.
21.4 y=–x+7
21.5. 11
22. 4
23.1 h$\sqrt{3}$;
23.2. 15$\sqrt{7}$ (negarantuoju, šlykštūs skaičiai, tingisi tikrintis, ar yra klaidų)
24.1. a/2-b
24.2. (a-2b)/3
24.3.1. Nes BK=BN+NK, todėl NK=3BN=3/4BK (visur reikia vektorių ženklų)
24.3.2. 6.
25. a=2, b=5
26. (49*49*50*2+50*50*50+49*49*49)/99^3

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-14

0

PIRMOS DALIES ATSAKYMAI

1.  B
2.  D
3.  A
4  C
5  B
6  C
7  C
8  D
9  B
10  D

0

Pritariu Verbunai atsakymams, išskyrus:
21.4  Turi būti y= - x + 7, o ne tik -x+7
23.2 15[tex]\sqrt{7}[/tex]

0

Jeigu kolinearumą aiškinu užrašydamas vieno koordinates ir parašydamas kito koordinates, išreikštas kito koordinatėmus bei pagal kolinearumo sąlygą parašau, kad atitinkamų koordinačių santykiai lygūs, ar užskaitys kaip gerą ats.?

0

Ir kiek maždaug galima tikėtis gauti iš vbe, jei preliminariai surinkau 54 taškus?

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-14

0

54 taškai, tai jau 98-100 balų.

0

Taškai Balai
0-9    0
10-24  16-35
25-46  36-85
47-55  86-99
56-60  100

0

Gaila, kadangi šiemet labai lengvas vbe buvo, iki 100 turbūt pritrūks. Privėliau žioplų klaidų (uždavinyje su figūros plotu, netyčia parašiau neteisingą integravimo rėžį, dėl to blogas plotas gavosi).Studijuosiu filologiją, tai didelės reikšmės nėra, kaip išlaikiau, tik kad vat visąlaik labai gerai mokėjau matematiką ir norėjosi aukščiausio įvertinimo. Devintoj klasėj dar galvojau studijuot matematiką, bet kažkaip patraukė literatūra. Lemtis, matyt.

0

Gaila, kadangi šiemet labai lengvas vbe buvo


Rezultatai parodys, kad čia buvo sunkus egzaminas.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!