eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti...

Statistikos formulės. Imtis

Tikimybių teorija   Peržiūrų skaičius (5408)

Imtis - surinkti kokie nors duomenys.
Variacinė eilutė - nemažėjančiai sutvarkyta imtis.
Imties dydis (imties tūris) - duomenų skaičius.
Imties plotis - skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio imties duomenų [tex]x_d-x_m[/tex].
Imties centras - didžiausio ir mažiausio imties duomenų aritmetinis vidurkis [tex]\frac{x_d+x_m}{2}[/tex].
Moda - dažniausiai pasikartojanti reikšmė imtyje.
Mediana - imties variacinės eilutės vidurinis skaičius, kai imties dydis yra nelyginis skaičius, arba dviejų vidurinių skaičių aritmetinis vidurkis, kai imties dydis yra lyginis skaičius.
Imties vidurkis $\bar{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}$.
Imties dispersija: $S^2=\frac{1}{n}((x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+...+(x_n-\bar{x})^2)$
• Imties vidutinis standartinis nuokrypis $s=\sqrt{S^2}$

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-04-22

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!