eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Matematikos testai

Vienas geriausių būdų mokytis matematikos yra sprendžiant daug uždavinių! Pasirenk įvairiems atsiskaitymams ir egzaminams spręsdamas testus.


5 klasės testai Skaičiai, matavimai, kampai, trikampiai ir keturkampiai, plotai, erdviniai kūnai, reiškiniai, lygtys ir nelygybės, trupmenos, duomenys.

6 klasės testai Natūralieji ir sveikieji skaičiai, trupmenos, reiškiniai, plokštumos ir erdvės figūros, tūriai, tarpusavyje susiję dydžiai, duomenų rinkimas.

7 klasės testai Duomenys, teigiami ir neigiami skaičiai, laipsnių savybės, reiškiniai, lygtys, procentai, kampai ir tiesės, trikampiai ir keturkampiai, erdviniai kūnai.

8 klasės testai Simetrija, laipsniai ir šaknys, reiškiniai, lygtys, trikampiai, nelygybės, rinkiniai, plokštumos ir erdvės figūros, tarpusavyje susiję dydžiai.

9 - 10 kl. testai Procentai, reiškiniai, funkcijos, nelygybės ir jų sistemos, racionaliosios lygtys, trigonometrija ir geometrija, kombinatorika ir tikimybės.

11 - 12 kl. testai Reiškiniai ir funkcijos, vektoriai, lygtys ir nelygybės, trigonometrija, geometrija, progresijos, išvestinės ir integralai, tikimybės ir statistika.