eMatematikas Registruotis Ieškoti

1-2 klasės matematikos testai

Temos: skaičių užrašymas, sudėties, atimties, daugybos ir dalybos veiksmai, skaitinių reiškinių reikšmės, nesudėtingi tekstiniai uždaviniai.

1-2

Sudėtis

Lavink savo sudėties gebėjimus sudėdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

1-2

Atimtis

Lavink savo atimties gebėjimus atimdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

1-2

Daugyba

Lavink savo daugybos gebėjimus daugindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

1-2

Dalyba

Lavink savo dalybos gebėjimus dalindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

1-2

Mišrieji veiksmai

Mišrieji skaičiavimai: sudėtis, atimtis, daugyba arba dalyba vienoje užduotyje. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

1-2

Lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

1-2

Antros klasės kurso kartojimas I

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

1-2

Antros klasės kurso kartojimas II

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★☆

1-2

Antros klasės kurso kartojimas III

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★★