eMatematikas Registruotis Ieškoti

1-4 klasės matematikos testai

Temos: veiksmai su skaičiais, reiškinių reikšmės, plokštumos ir erdvės figūros, matai ir matavimai, duomenų nagrinėjimas, tekstiniai uždaviniai.

Sudėtis

Lavink savo sudėties gebėjimus sudėdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Atimtis

Lavink savo atimties gebėjimus atimdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Daugyba

Lavink savo daugybos gebėjimus daugindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Dalyba

Lavink savo dalybos gebėjimus dalindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Paprastesni mišrieji veiksmai

Mišrieji skaičiavimai: sudėtis, atimtis, daugyba arba dalyba vienoje užduotyje. Testą sudaro 15 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Mišrieji veiksmai

Mišrieji skaičiavimai: sudėtis, atimtis, daugyba arba dalyba vienoje užduotyje. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Dalyba su liekana

Padalink nurodytus skaičius ir užrašyk liekaną, kurią gauni dalindamas. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Žodžiais aprašyti aritmetiniai veiksmai

Atlik sąlygose aprašytus aritmetinius veiksmus ir gauk reikiamą atsakymą. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Paprastesnės lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Sudėtingesnės lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★★

Nelygybės

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji nelygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Tekstiniai uždaviniai

Testas, skirtas patikrinti sugebėjimą spręsti elementarius tekstinius matematikos uždavinius su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Matavimo vienetai

Ilgio, masės, laiko, tūrio ir talpos matavimo vienetai. Jų smulkinimas arba stambinimas. Testą sudaro 25 klausimai.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Pinigų skaičiavimas

Pinigų, pateiktų eurais ir centais, sumos ir skirtumo skaičiavimai. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

Sugalvotas skaičius

Pagal pateiktus uždavinio duomenis pamėgink atsekti sugalvotą skaičių. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Ilgis, plotis, perimetras ir plotas

Kvadratas, stačiakampis, trikampis. Jų ilgio, pločio, perimetro ir ploto skaičiavimas. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

Sudėtingesni perimetrai ir plotai

Sudėtingesnių geometrinių figūrų perimetro ir ploto skaičiavimai, kurie reikalauja didesnio pastabumo. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★★

Ketvirtos klasės kurso kartojimas I

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Ketvirtos klasės kurso kartojimas II

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Ketvirtos klasės kurso kartojimas III

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★★★

Antros klasės kurso kartojimas I

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Antros klasės kurso kartojimas II

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Antros klasės kurso kartojimas III

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi įvairių skaitinių ir tekstinių uždavinių su elementariais skaičiavimais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★★