eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Pasirengimo matematikos vbe testai

Įvairių klasių, temų ir lygių matematikos testų rinkinys, kuris tinka ruoštis artėjančiam matematikos valstybiniam brandos egzaminui 12 klasėje.

Plokštumos ir erdvės vektoriai

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Kai kuriems uždaviniams išspręsti reikalingos planimetrijos bei stereometrijos žinios. Klausimų: 10 • Autorius: Tomas • Lygis: ★★★

Integralai ir jų taikymas

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Klausimų: 8 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Išvestinės ir jų taikymas

Funkcijų išvestinių skaičiavimas, didžiausia ir mažiausia reikšmės, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, probleminių uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Vektoriai

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Tekstiniai uždaviniai

Tekstiniai uždaviniai: bendro atliekamo darbo uždaviniai, kelias, laikas, greitis, vidutinis greitis, geometrija. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Paprastieji ir sudėtiniai procentai

Tekstiniai uždaviniai su procentais, paprastosiomis ir sudėtinėmis palūkanomis, koncentracija. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Kombinatorika

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Klausimų: 12 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆