eMatematikas Paieška

Matematikos uždaviniai [Aukštoji matematika]

Užduočių kategorijos

Naujausios užduotys

Uždavinys Nr. 13180

[tex]A_{1}A_{2}...A_{n}[/tex] - taisyklingasis n-kampis, taškas O-jo apibrėžtinio apskritimo  centras, M-bet koks šio apskritimo taškas, R-šio apskritimo spindulys.
Įrodykite, kad vektorių [tex]OM[/tex] ir [tex]OA_{k}[/tex] skaliarinių sandaugų kvadratų suma
[tex]\sum_{k=1}^{n}(OM\cdot OA_{k})^{2}=\frac{1}{2}nR^{4}[/tex]
Autorius   Komentarai (4)

Uždavinys Nr. 12927

Kiek sprendinių intervale [tex]\left ( -\pi ; \pi \right )[/tex] turi  lygtis [tex]\left | \sin x \right |^{^{\cos x}}=2019[/tex] ?

Autorius   Komentarai (2)