eMatematikas Paieška

Matematikos uždaviniai [Skaičiavimai]

Užduočių kategorijos

Naujausios užduotys

Uždavinys Nr. 13412

Su kuriomis a reikšmėmis lygtis |x²-ax|=4 turi tris sprendinius.
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13411

Duota lygtis: x²-2x-sin(y)+4,5=0  Didžiausia neigiama y reikšmė yra
Autorius   Komentarai (2)

Uždavinys Nr. 13359

sinα+sin²α+sin³α+.....=4.  0<α<π/2, tada cosα+cos²α+cos³α+.......=
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13357

sinα×cosα=7/18, tada |sinα+cosα|=
Autorius   Komentarai (2)

Uždavinys Nr. 13356

Trikampis ABC- statusis.  sin²A+sin²B+sin²C=
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13355

Duota seka: 0,1,3,4,8,15,X,50,92......  X=
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13346

Duota seka 3,5,9,17,33,...... Raskite sekos šeštąjį narį.
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13345

-1<x<0 ,tada |x-(1/x)|+|x+(1/x)|=
Autorius   Komentarai (1)

Uždavinys Nr. 13341

Žinoma, jog [tex]x+\frac{1}{x}=6.[/tex]
Apskaičiuokite
[tex]x^{-4}+4x^{-3}+2x^{-2}+x^{-1}+x+2x^{2}+4x^{3}+x^{4}[/tex]
Autorius   Komentarai (0)

Uždavinys Nr. 13340

Kiekvienas sekos ([tex]x_{n}[/tex])narys yra lygus dviejų kitų (t.y. po jo esančių) narių aritmetiniam vidurkiui. Pirmasis sekos narys [tex]x_{1}=1030[/tex], antrasis sekos narys yra lygus [tex]x_{2}=1120.[/tex]
Apskaičiuokite šios sekos šeštąjį narį [tex]x_{6.}[/tex]
Autorius   Komentarai (1)