eMatematikas Paieška Testai Forumas

12 klasės bendro kurso uždavinys: elektros srovė puslaidininkiuose. Kurią bendro atomų skaičiaus dalį sudaro laidumo elektronai?

Fizika   Peržiūrų sk. (261)


Sąlyga:

Kambario temperatūroje germanio laidumo eletronu koncentracija lygi 3 * 10^19 m^-3. Kurią bendro atomų skaičiaus dalį sudaro laidumo elektronai, kai germanio tankis 54000kg/m^3, o molio masę 0.073kg/mol

Atsakymas knygoje: sudaro 6.7 * 10 ^ -10 dalį

Kaip apskaičiuoti ?  : )

0

[tex]\frac{n*M}{Na*\varrho }[/tex]
Na - Avogadro skaičius

2

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!