eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Absoliučioji ir santykinė paklaida

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [48467]

Absoliučioji paklaida
Dydžio apytikslės ir tikslios reikšmių skirtumo modulis vadinamas absoliučiąja paklaida.
Jei skaičiaus a apytikslė reikšmė lygi skaičiui x, tai apytikslės reikšmės absoliučioji paklaida randama pagal formulę: ${|x-a|}$.

Santykinė paklaida
Dydžio apytikslės reikšmės santykine paklaida vadiname absoliučiosios paklaidos ir apytikslės reikšmės santykį.
Apytikslės reikšmės santykinė paklaida randama pagal formulę: ${\dfrac{|x-a|}{x}}$. Santykinė paklaida gali būti apskaičiuojama ir procentine išraiška: ${\dfrac{|x-a|}{x}\cdot 100\%}$

pakeista prieš 8 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »