eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Alfa dalelės kinetinė energija, stabdymo laikas ir pagreitis


Iš radžio branduolio 15 Mm/s greičiu išlėkusi alfa dalelė nuskriejo oru 3,3 cm ir sustojo. Apskaičiuokite dalelės kinetinę energiją, stabdymo laiką ir pagreitį.

1. Reikia apskaičiuoti kinetinę energiją. Konkretus klausimas - kokią masę naudot? Protonų rimties masė * 2?

2. [tex]F_{stabdymo}[/tex] = [tex]eU_{s}[/tex] = [tex]E_{k}[/tex] . Ir čia gal galima naudot antrą Niutono dėsnį (F = ma), kad rast pagreitį? Būtų: [tex]a = \frac{F_{stabdymo}}{m}[/tex]


3. Žinant pagreitį, laiką galima būtų apskaičiuot pagal formulę [tex]s = v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}[/tex]  , o, kadangi pradinis greitis lygus nuliui, formulė liktų tokia: [tex]t = \sqrt{\frac{2s}{a}}[/tex] .

Teisingai galvoju? :D


0

Keičiu antrą punktą :D gal greitį išsireikšt [tex]v = v_{0} + at[/tex] , kur pradinis greitis nulis, tad lieka: [tex]v = at[/tex] (1) . Šitą išraišką įsirašyt į poslinkio lygtį, tai bus: [tex]s = \frac{at^{2}}{2} = \frac{vt}{2}[/tex] . Iš čia susirast laiką ir, įsistačius į (1) formulę, rast pagreitį?

0

Taip, suprantu. Sumaišiau. Bet formulės lieka tokios pat, tik kad pilnomis formomis?

0

Konkretus klausimas - kokią masę naudot?
Aš skaičiavau imdamas alfa dalelės masę, internete jos reikšmę radau: [tex]6,64424\cdot10^{-27}\space kg[/tex]

0

Na aš padariau, bet energija gaunasi labai maža, greitis labai didelis, laikas irgi labai mažas. Tad nujaučiu, kad kažkas ne taip. Radau alfa dalelės masę pagal molekulės masės formulę [tex]m_{0} = \frac{M}{N_{a}}[/tex] . Gavau [tex]1,66 * 10^{-24}[/tex] kg. Apsiskaičiavau kinetinę energiją, gavosi [tex]1,87*10^{-10}[/tex] J.
Paskui pagreitį radau iš formulės [tex]2as = v^{2} - v_{0}^{2}[/tex] , pagreitis gavosi [tex]-3,4 * 10^{15}[/tex]  [tex]m/s^{2}[/tex]

m/s.  Iš pagrindinės greičio lygties [tex]v = v_{0} + at[/tex] išsireiškiau laiką ir gavau [tex]4,4 * 10^{-9}[/tex] s.


Logiška ar nelabai?


0

oi nepastebėjau komentarų, tuoj persižiūrėsiu

0

Milita, žinau, jog šitą uždavinį ėmei iš fizikos vadovėlio, ten prie uždavinių yra atsakymai, imant mano nurodytą masę kinetinė energija paskaičiuojama teisingai.

0

Tiesa aš irgi vėliau radau būdą, kaip tą skaičių gauti. Aš tiesiog elektrono masę padauginau iš helio masės numerio (pastarasis ir yra lygus protonų ir neutronų skaičių sumai), t.y 4.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-03-28

0

Susimaišiau, ne masę, o krūvį elektrono dauginau iš 4.

0

O aš jau spėjau savuoju aiškinimu susimaišyti, nes mane sumaišė pananašios elektrono krūvio ir protono bei neutrono masių skaitinės išraiškos.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-03-28

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!