eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti

Apskaičiuokite pusiaukraštinės, nubrėžtos į šoninę kraštinę, ilgį.

Skaičiavimai   Peržiūrų skaičius (126)

Lygiašonio trikampio ABC pagrindo ilgis AC=16, o šoninių kraštinių ilgiai AB=BC=2√97. Apskaičiuokite pusiaukraštinės, nubrėžtos į šoninę kraštinę, ilgį.

0

Iš taško C išveskime pusiaukraštinę KC į AB.
Raskim [tex]cos\angle A[/tex]: [tex]cos\angle A=(\frac{8}{2\sqrt{97}})[/tex]
Dabar galim susirasti pusiaukraštinę KC taikydami kosinų teoremą: [tex]KC=\sqrt{16^2+97-2\cdot 16\sqrt{97}\cdot \frac{8}{2\sqrt{97}}}=15[/tex]
Ats: 15

0

Dar vienas būdas be kosinusų teoremos:
Iš viršūnių B ir C nubrėžiame pusiaukraštines BD, CE. Pagal savybę BD ir aukštinė. Iš stačiojo trikampio BDC:
[tex]BD=\sqrt{(2\sqrt{97})^2-8^2}=\sqrt{324}=18[/tex]
Iš taško E nubrėžiame statmenį EF į AC. Tada EF trikampio ABD vidurio linija, taigi: [tex]EF=\dfrac{1}{2}BD=9[/tex].
Kai AF=FD, tai: [tex]CF=8+4=12[/tex]
Iš stačiojo trikampio EFC:
[tex]CE=\sqrt{9^2+12^2}=\sqrt{225}=15[/tex]

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!