eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Atsitiktiniai dydžiai


Atsitiktinis dydis yra toks dydis, kuris po bandymo įgyja iš anksto nežinomą reikšmę. Atsitiktinis dydis žymimas [tex]x_1, \ x_2, \ ..., \ x_n[/tex], o tų reikšmių tikimybės - [tex]p_1, \ p_2, \ ..., \ p_n[/tex].

Atsitiktinio dydžio skirstinys
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}
\hline
  x & x_1 & x_2 & ... & x_n \\\hline
  P(x) & p_1 & p_2 & ... & p_n \\\hline
\end{array}$$ $$p_1+p_2+...+p_n=1$$ [break]
Atsitiktinio dydžio X matematinė viltis: $$\text{EX}=x_1p_1+x_2p_2+...+x_np_n$$ Atsitiktinio dydžio X dispersija: $$\text{DX}=(x_1-\text{EX})^2p_1+(x_2-\text{EX})^2p_2+...+(x_n-\text{EX})^2p_n$$ Vidutinis kvadratinis nuokrypis, kai žinoma atsitiktinio dydžio X dispersija: $\sigma=\sqrt{\text{DX}}$

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Tikimybių teorija]