eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Atstumas tarp dviejų taškų. Vidurio taškas


Atstumas tarp dviejų taškų
Atstumas tarp dviejų taškų [tex]x_1[/tex] ir [tex]x_2[/tex], priklausančių koordinačių ašiai, lygus tų taškų koordinačių skirtumo moduliui: [tex]|x_1-x_2|[/tex].
Atstumas tarp dviejų plokštumos taškų [tex]A(x_1;y_1)[/tex] ir [tex]B(x_2;y_2)[/tex] lygus kvadratinei šakniai iš tų taškų atitinkamų koordinačių skirtumų kvadratų sumos. $$AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$$
Atkarpos vidurio taško koordinatės
Atkarpos [tex]AB[/tex] vidurio taško [tex]C(x_v;y_v)[/tex] koordinatės lygios atkarpos galų [tex]A(x_1;y_1)[/tex] ir [tex]B(x_2;y_2)[/tex] atitinkamų koordinačių sumos pusei. $$x_v=\frac{x_1+x_2}{2}, \ y_v=\frac{y_1+y_2}{2}$$

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]