eMatematikas.lt Registruotis Paieška

Dujų dėsniai. Izoprocesai (vyksmai)

Fizika   Peržiūrų skaičius (153)

1. Pradinis dujų tūris 0,5 m3, pradinė temperatūra 200C. Prie kokios temperatūros tūris sumažės 0,06 m3? Procesas izobarinis.
Kaip apskaičiuoti ir kokias formules naudot?


2.
Pradinis dujų slėgis 200 kPa, temperatūra 400C. Prie kokios temperatūros slėgis bus dvigubai didesnis? Procesas izochorinis.
Kaip apskaičiuoti ir kokias formules naudot?

0

Kiekvienam procesui (izobariniam, izochoriniam, izoterminiam) galima išsivesti lygybę remiantis idealiųjų dujų būsenos lygtimi.
Svarbu prisiminti, jog kiekvieno proceso atveju vienas iš dydžių (slėgis, tūris, temperatūra) yra pastovus.
Idealiųjų dujų būsenos lygtis: $$pV=\nu RT$$Pirmo uždavinio atveju, kadangi procesas izobarinis, tai: [tex]p_1=p_2=\textrm{const}[/tex]
Vadinasi: [tex]p=\dfrac{\nu RT}{V}=\textrm{const}\implies \dfrac{T}{V}=\textrm{const}[/tex]. Taigi: [tex]\dfrac{T_1}{V_1}=\dfrac{T_2}{V_2}[/tex]

Panašiai tvarkykis 2 atveju.

1

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Kategorijos

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Matematikos testai įvairių klasių moksleiviams! Spręsti testus »