eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Dvi funkcijos ir bendras taškas

Funkcijos Peržiūrų sk. (180)

Funkcijos  [tex]f\left ( x \right )= \frac{ B}{2} x^{2}+2A x[/tex]  ir  [tex]g\left ( x \right )=[/tex][tex]Ax^{2}+Bx [/tex]  turi bendrą  kritinį
tašką[tex].[/tex]  Apskaičiuokite  [tex]2(A-B\cos 120^{\circ}[/tex])

pakeista prieš 9 mėn

Funkcijos  [tex]f(x)=\frac{B}{2}x^2+2Ax[/tex]  ir  [tex]g(x)=Ax^2+Bx[/tex]  turi bendrą  kritinį tašką.  Apskaičiuokite  [tex]2(A−B\cos120^∘)[/tex]
Sprendimas:
[tex]f'(x)=\frac{B}{2}\cdot 2x+2A=Bx+2A;[/tex]
[tex]f'(x)=0\implies Bx+2A=0\implies x=-\frac{2A}{B}[/tex]
[tex]g'(x)=A\cdot 2x+B=2Ax+B[/tex]
[tex]g'(x)=0\implies 2Ax+B=0\implies x=-\frac{B}{2A}[/tex]
[tex]-\frac{2A}{B}=-\frac{B}{2A}\implies 4A^2=B^2\implies B=-2A[/tex] arba [tex]B=2A[/tex]
Kai [tex]B=-2A[/tex]:
[tex]2(A−B\cos120^∘)=2(A-(-2A)\cdot (-0,5))=2(A-A)=2\cdot 0=0[/tex]
Kai [tex]B=2A[/tex]:
[tex]2(A−B\cos120^∘)=2(A-2A\cdot (-0,5))=2(A+A)=2\cdot 2A=4A[/tex]

Sprendimas:  [tex]f{}'\left ( x \right )= Bx+2A[/tex].          [tex]g{}'\left ( x \right )= 2Ax+B[/tex]  Tegul  [tex]x_1[/tex]  yra bendras funkcijų [tex]f\left ( x \right )[/tex]
ir [tex]g\left ( x \right )[/tex].  [tex]kritinis[/tex]  taškas[tex].[/tex] Tada [tex]f{}'\left ( x_1 \right )= Bx_1+2A= 0[/tex] ir [tex]g{}'\left ( x_1 \right )= 2Ax_1+B[/tex][tex]= 0[/tex]
[tex]f{}'\left ( x_1 \right )= g{}'\left ( x_1 \right )[/tex].      [tex]Bx_1+2A= 2Ax_1+B[/tex][tex]\Rightarrow[/tex][tex]\left ( x_1-1 \right )\left ( B-2A \right )= 0[/tex][tex]\Rightarrow[/tex][tex]x_1= 1[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex][tex]f{}'\left ( 1 \right )= 2A+B= 0[/tex].    [tex]2\left ( A-B\cos 120^{\circ} \right )= 2A+B= 0[/tex].  Kai [tex]B= 2A[/tex][tex],[/tex]  funkcijų
[tex]f\left ( x \right )[/tex]  ir  [tex]g\left ( x \right )[/tex]  grafikai  [tex]sutampa[/tex]

pakeista prieš 9 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »