eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Egzaminui pasiruošti buvo pateikta 16 klausimų

Tikimybių teorija Peržiūrų sk. [746]

Egzaminui pasiruošti buvo pateikta 16 klausimų. Aštuoniolikos studentų grupėje 9 studentai  išmoko visus 16 klausimų, 6 studentai po 10 klausimų ir 3 - tik po 6 klausimus. Pirmasis pakviestas studentas atsakė į abudu bilieto klausimus. Kokia tikimybė, kad tai buvo iš tų studentų, kurie buvo išmokę visus 16 klausimų?

Čia aukštosios matematikos uždavinys ar mokyklinio kurso?

aukštosios matematikos

Suskirstome studentus pagal išmoktų klausimų skaičių į tris grupes.
Apsibrėži hipotezes: [tex]H_i-[/tex]"pakviestas i grupės studentas", kur [tex]i=\overline{1,3}[/tex]
Apsibrėži įvykį [tex]A-[/tex]"pakviestas studentas atsakė į abu bilieto klausimus"
Randi tikimybes: [tex]P(H_1), P(H_2),P(H_3),P(A|H_1),P(A|H_2),P(A|H_3)[/tex]
Tada taikai Bejeso teoremą patikslintai hipotezės tikimybei paskaičiuoti:$$P(H_1|A)=\dfrac{P(H_1)\cdot P(A|H_1)}{P(A)}$$čia P(A) - randi pagal pilnosios tikimybės formulę.

pakeista prieš 2 m

nesuprantu ką turėčiau daryti su skirtingų grupių, skirtingu išmoktų klausimų skaičiumi

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »