eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Energijos matavimo vienetai

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [1307]

SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis energijos matas yra džaulis (J). Kiti dažniau ar rečiau naudojami energijos matavimo vienetai bei jų sąryšiai: Džaulis (J) = 4.187 cal
Kilodžaulis (kJ) = 1000 J = 4187 cal
Megadžaulis (MJ) = 1000000 J = 4187000 cal
Kalorija (cal) = 4.187 J = 17.530969 cal
Kilokalorija (kcal) = 41868 J = 175301.316 cal
Megakalorija (Mcal) = 4187000 J = 17530969 cal
Vatvalandė (Wh) = 3600 J
Kilovatvalandė (KWh) = 3600000 J
Elektronvoltas (eV) = 0.0000000000000000001602 J

pakeista prieš 1 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »