eMatematikas Paieška Testai Forumas

Energijos tvermės dėsnis. (2 uždaviniai)

Fizika   Peržiūrų sk. (177)

Kosminio aparato orbita 300 km nutolosi nuo Žemės paviršiaus. Jo kinetinė energija 10 kartų didesnė už potencinę. Kokia kosminio aparato pilnutinė kiekvieno kilogramo mechaninė energija?
Ats.: 33 MJ/kg

Iš 1.5 km aukštyje skrendančio lėktuvo išmestas 20 kg masės krovinys. Krovinys 80 % mechaninės energijos neteko dėl oro pasipriešinimo. a) Kokia krovinio kinetinė energija, jam pasiekiant žemę? b) Kokiu greičiu jis nukrito?
Ats.: a) 60 kJ b) 77.5 m/s

0

[tex]E_k=\dfrac{mv^2}{2},\space E_p=mgh,\space E_{\textrm{pilnutinė}}=E_k+E_p[/tex]

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!