eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Energijos virsmai. Poslinkio apskaičiavimas

Fizika Peržiūrų sk. [930]

Rogės nusileido nuo 12 m aukščio kalno, kurio polinkio kampas 30°. Trinties koeficientas - 0,2. Kokį atstumą rogės nušliuoš horizontaliu paviršiumi, kol sustos?
Reikia gauti apytiksliai 39 m. Aš gaunu 40 m, bet nežinau ar skaičiuoju tinkamai.
Galutinė formulė pagal mano skaičiavimus:
[tex]s=\frac{gh}{gsin\alpha -\eta g}[/tex]

Tavo formulė gera. Aš dar tik išprastinčiau [tex]g[/tex]. Gaunu 40 m.

Man reikia pilno sprendimo, nežinau ar teisingai atlieku sprendimą.

Na, aš spręsdamas gaunu tokią pačią, tad, manau, kad pas tave irgi teisingas sprendimas.

pakeista prieš 2 m

Ar galėtum įkelti savo sprendimą kartu su brėžiniu?

Pirmiausia pasižymi roges veikiančias jėgas. Taikai antrą Niutono dėsnį, taip susirasi rogučių pagreitį. Tam pagreičiui rasti galima taikyti ir kinematikos lygtį [tex]a= \frac{v^2-v_0^2}{2s} [/tex]. Kadangi pradinio greičio nėra, tai [tex]v_0 =0[/tex]. Sulygini dvi gautas lygtis.

Pritaikęs trigonometrines funkcijas gali rasti [tex]s[/tex].

Na, o greitį rasi pritaikęs mechaninės energijos tvermės dėsnį. Rogučių turėta potencinė energija virsta kinetine energija: [tex]E_p=E_k[/tex] .

Parodyk man sprendimą, kaip gauni formulę: [tex]s = \frac{h}{sin\alpha -\eta }[/tex]
Man įdomu, kaip ją teisingai išsireikšti, aš susipainiojau.

O kaip tu ją gavai iš pradžių? Jei gavai tokią, vadinasi teisingai išsireiškei :)

Pasisekė atspėti, sprendžiau į tą pusę, pamačiau, kad jeigu Ep padalinsiu [tex]mgsin\alpha -Ftr[/tex], gausis panašus atsakymas.

Būtų gerai, kad padėtum man išsiaiškinti iki galo.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »