eMatematikas Registruotis Paieška

Fizikos VBE 2017 (aptarimas, atsakymai)

Egzaminai   Peržiūrų skaičius (9122)

Sveiki, gal kas pasharins teisingus fizikos vbe atsakymus?:)

0

Kaip matau "daug" fizikų turime čia. xD

0

numesk uzduotis :DDD

0

Yra jau įkeltos. http://www.nec.lt/592/

0

Lazeris skleidžia linijinį spektrą?

Dvi sąlygos, kad bangos taptų koherentinės:
1.Sklistų iš vieno šaltinio
2.Sutaptu bangų dažniai.

Ar tinka?

0

Testas:
Dėl trečio testinio uždavinio turbūt dar mokykloje mokantis kampu į horizontą mesto kūno judėjimą, išmokstama, jog norint, kad kūnas nulėktų toliausiai jį reikia mesti 45 laipsnių kampu. Kaip testiniam uždaviniui tai užimtų per daug laiko, jog visą tai skaičiuoti.

06:https://www.ematematikas.lt/upload/images/1496842429_2093.png
Kildamas tašelis lėtės, todėl pagreičio vektorius nukreiptas priešinga judėjimo kryptimi.
Užrašome antrąjį Niutono dėsnį tašeliui:
[tex]\vec{N}+\vec{F_s}+\vec{F_{tr}}=m\vec{a}[/tex]
Suprojektavę į x ašį gauname:
[tex]0-mgsin\alpha-F_{tr}=-ma[/tex]
Suprojektavę į y ašį gauname:
[tex]N-mgcos\alpha=0\implies N=mgcos\alpha[/tex]
[tex]F_{tr}=\mu N=\mu mgcos\alpha[/tex]
Vadinasi:
[tex]ma=mgsin\alpha+F_{tr}=mgsin\alpha+\mu mgcos\alpha[/tex]
[tex]a=gsin\alpha+\mu gcos\alpha=g(sin\alpha+\mu cos\alpha)[/tex]

07:
Taikome visuotinės traukos dėsnį:
[tex]F=G\dfrac{mM}{r^2}[/tex], čia F-jėga, kurią du kūnai traukia vienas kitą, [tex]m,M[/tex], tų kūnų masės, [tex]r-[/tex]atstumas tarp jų, G-gravitacinė konstanta.
Kadangi saveikaujančių kūnų masės nekinta, vadinasi traukos jėga priklauso tik nuo atstumo tarp jų.
Prie žemės paviršiaus kūnai veikia vienas kitą jėga: [tex]F_1=G\dfrac{mM}{R^2}[/tex], čia R-žemės spindulys.
Nutolus nuo žemės paviršiaus per R, kūnai veikia vienas kitą jėga: [tex]F_2=G\dfrac{mM}{(2R)^2}=G\dfrac{mM}{4R^2}=\dfrac{1}{4}G\dfrac{mM}{R^2}=\dfrac{1}{4}F_1[/tex]
Sumažėja 4 kartus.

II dalies 9 uždavinys:
Kaip suprantu čia kalbama apie formulę
[tex]T=2π\sqrt{LC}[/tex], kur [tex]T-[/tex]elektromagnetinių virpesių periodas, [tex]L[/tex]-ritės induktyvumas, [tex]C-[/tex] kondensatoriaus talpa.
Iš čia: [tex]L=\dfrac{T^2}{4π^2C}[/tex]
Tarkime pradžioje visi parametrai yra [tex]T_1,\space L_1,\space C[/tex], o vėliau [tex]T_2,\space L_2,\space C[/tex].
Žinome, kad: [tex]T_2=2,5T_1[/tex], vadinasi:
[tex]L=\dfrac{T_1^2}{4π^2C_1}=\dfrac{T_2^2}{4π^2C_2}\implies \dfrac{T_1^2}{C_1}=\dfrac{T_2^2}{C_2}\implies \dfrac{C_2}{C_1}=\dfrac{T_2^2}{T_1^2}=(\dfrac{T_2}{T_1})^2=2,5^2=6,25[/tex] 
 
Ats.: 6,25

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Karoli, nepasivertei 3 mm į metrus 3 dalies pirmo uždavinio pirmoje dalyje.

Pataisyti 3 dalies 1 uždavinio atsakymai:
1.1: [tex]k=\dfrac{mg}{Δx}=\dfrac{6\cdot 10}{0,003}N/m=20kN/n[/tex]

Taisytinas ir 1.4:
Δt- formulėje ne kritimo laikas, o krovinio sąveikos su žeme susidūrimo metu laikas, kuris yra pakankamai mažas ir čia jo iš sąlygos gauti negalime.
T.y. mes turime tokią jėgos impulso skaičiavimo formulę: [tex]FΔt=mΔv[/tex]
Krovinys perduos visą judesio kiekį, todėl [tex]Δv=v[/tex], kur [tex]v-[/tex] greitis, kuriuo krovinys nukris ant žemės.
Turime rasti greitį, kuriuo krovinys pasiekė žemę, tai galime padaryti iš formulės: [tex]h=\dfrac{v^2}{2g}[/tex], tada:
[tex]v=\sqrt{2gh}[/tex]
Vadinasi: [tex]FΔt=m\sqrt{2gh}=6\cdot\sqrt{16}=24 kg*m/s [/tex]

1.5. Užbaigtas sprendimas:
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1496849659_2093.png
Krovinys nejudės, jei jėgų [tex]\vec{F},m\vec{g}[/tex] atstojamoji (raudonas vektorius) bus vektorius priešingas vektoriui [tex]\vec{T}_{AB}[/tex].
Gauname, kad:
[tex]\vec{F}+m\vec{g}=-\vec{T}_{AB}[/tex]
Kadangi vektoriai [tex]\vec{F},m\vec{g}[/tex] sudaro statų kampą, tai:
[tex]F^2+m^2g^2=T_{AB}^2[/tex]
Iš čia:
[tex]F=\sqrt{T_{AB}^2-m^2g^2}=\sqrt{100^2-36\cdot 100}N=80N[/tex]Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

III dalis. 2 klausimas:
2.1.
:
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1496850711_2093.png
2.2
[tex]a_{įc}=\dfrac{v^2}{R},\space \omega =\dfrac{2π}{T}, v=\dfrac{2πR}{T}[/tex]
, čia: [tex]v-[/tex]taško linijinis greitis,  [tex]\omega-[/tex]taško kampinis greitis, [tex]T-[/tex] apsisukimo periodas. [tex]R-[/tex]taško atstumas nuo centro.
[tex]\omega=\dfrac{\frac{2πR}{T}}{R}=\dfrac{v}{R}=\dfrac{\sqrt{Ra_{įc}}}{R}=\sqrt{\dfrac{a_{įc}}{R}}=\sqrt{\dfrac{a_{įc}}{R}}=\sqrt{\dfrac{0,6}{1,6}}rad/s≈0,612\space rad/s[/tex]

2.3. Atskaitos sistemos yra inercinės, jei jos juda be pagreičio viena kitos atžvilgiu. Kaip aš suprantu, taškas A juda su įcentriniu pagreičiu žemės atžvilgiu, vadinasi su juo susieta atskaitos sistema yra neinercinė.


Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Karoli, II dalies 6 turi būti 60N. Kitaip jis skęstu.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Tomai, atskaitos sistemos, kurių atžvilgiu pirmasis niutono dėsnis negalioja (juda su pagreičiu), vadinamos neinercinėmis atskaitos sistemomis.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!