eMatematikas Paieška

Fotoefekto išmuštų elektronų greitis.

Fizika Peržiūrų skaičius (515)

Labai reikia pagalbos, prašau!

Medžiagą apšvietus 4∙10^-7  m bangos ilgio šviesa, vyksta fotoefektas. Apskaičiuokite išmuštų elektronų didžiausią greitį, jeigu išsilaisvinimo darbas 1,9 eV.Atsakymas turėtų būti ~ 6,5∙10^5 m/s.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-03-25

0

Naudojamės formulėmis: $$hf=A_{iš}+\dfrac{mv^2}{2}\\c=\lambda f$$ [tex]h=6,626\cdot 10^{-34}\space J\cdot s[/tex] - Planko konstanta.
[tex]f[/tex] - dažnis
[tex]A_{iš}[/tex] - išlaisvinimo darbas
[tex]m=9,1094\cdot 10^{-31}\space kg[/tex] - elektrono masė
[tex]v[/tex] - elektrono greitis
[tex]\lambda[/tex] - bangos ilgis
[tex]c=3\cdot 10^8\space m/s[/tex] - šviesos greitis

[tex]1\space eV=1,6\cdot 10^{-19}\space J[/tex].

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-03-25

1

Dėkingas! +rep
Nors atsakymo tokio kokio reikia niekaip negaunu

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-03-26

0

Kaip išsireikšti v iš šios formulės?

1

$$f=\dfrac{c}{\lambda}\\h\cdot \dfrac{c}{\lambda}=A_{iš}+\dfrac{mv^2}{2}$$ Šitaip turi, ir neišreiški?

1

Pirmiausiai turi atsiskirti [tex]\dfrac{mv^2}{2}[/tex], tuomet [tex]v^2[/tex] ir galiausiai randi patį [tex]v[/tex].

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-03-26

1

v^2=2/m * h * c/λ - Ais  ???

0

Galėtum įkelti formulę naudodamasis įrankiu Įkelti formulę, esančiu virš pranešimo rašymo laukelio.
Gaunasi: $$v=\sqrt{\dfrac{2}{m}\left(\dfrac{hc}{\lambda}-A_{iš}\right)}$$

1

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!