eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Funkcija, apibrėžimo sritis, integralas


[tex]1)[/tex][tex]\int_{a}^{b}f\left ( x \right )dx= 0;[/tex]  [tex]a,b≠0,[/tex]  [tex]D\left ( f \right )[/tex][tex]∈R;[/tex] [tex][/tex]Funkcija[tex]f(x)[/tex]  [tex]OX[/tex] ašį kerta [tex]vieninteliame [/tex]  [tex]taške[/tex] [tex](0;0)[/tex]
tada [tex]:[/tex][tex]A)f\left ( a \right )= f\left ( b \right );[/tex][tex]B)f\left ( -a \right )= -f\left ( b \right );[/tex][tex]C)f\left ( -a \right )= f\left ( -b \right );[/tex][tex]D)f\left ( -a \right )= -f\left ( -b \right );[/tex]
[tex]2)[/tex][tex]Užrašykite[/tex] funkcijos [tex]f(x)[/tex] [tex]didėjimo [/tex] ir [tex]mažėjimo [/tex] [tex]intervalus,[/tex]  kai  [tex]\int_{a}^{b}f{}'{\left ( x \right )}dx[/tex][tex]=- \sqrt{3b^{2}+3}+\sqrt{3a^{2}+3};[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

[tex]1)D;[/tex] [tex]2)[/tex] Didėja [tex](-∞;0);[/tex] mažėja [tex](0;+∞)[/tex]

[tex]1)[/tex] [tex]f(x)[/tex] yra [tex]nelyginė [/tex] funkcija ir  [tex]a[/tex][tex]= -b[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex][tex]f\left ( -a \right )= -f\left ( -b \right )[/tex]    [tex]D[/tex]
[tex]2)[/tex][tex]f{}'\left ( x \right )=(-\sqrt{3x^{2}+3}){}'= -\frac{3x}{\sqrt{3x^{2}+3}}[/tex][tex]\Rightarrow[/tex] didėja [tex](-∞;0),[/tex] mažėja  [tex](0;+∞).[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »