eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Funkcija ir pirmykštė funkcija

Bendri klausimai Peržiūrų sk. (197)

Užrašykite funkciją [tex]f\left ( x \right ),[/tex] kai [tex]f\left ( x \right )=[/tex][tex][/tex][tex]2x+\int_{0}^{2}f\left ( t \right )dt[/tex]

pakeista prieš 1 m

Užrašykite funkciją [tex]f(x)[/tex], kai [tex]f(x)=2x+∫_0^2f(t)dt[/tex]
  Pažymėkime [tex]∫_0^2f(t)dt=A[/tex], tada: [tex]f(x)=2x+A[/tex].
$$∫_0^2f(t)dt=∫_0^2(2t+A)dt=(t^2+At)\bigg|_0^2=2^2+A\cdot 2=4+2A\\4+2A=A\implies A=-4\\f(x)=2x-4$$

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »