eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Funkcijos grafiko brėžimas kai pateiktas grafikas

Funkcijos Peržiūrų sk. [389]

Koordinačių plokštumoje pavaizduotas funkcijos  f(x)=lg(x) grafikas.    Kokias funkcijos  f(x)  grafiko transformacijas  reikėtų atlikti  norint  nubraižyti funkcijos  g(x)=lg(10x+10)  grafiką        (3t)    11-12kl

pakeista prieš 1 m

Sakė iš klasės tik vienas atsakė reiškia labai sudėtingas,bet nėra olimpiadinis

pakeista prieš 1 m

Galbūt prie to sudėtingumo prisideda didesnis ,,jautrumas skaičiams", reikalingas šiame uždavinyje? Kitaip tariant, reiškinyje $100x^2+200x+100$ galima įžvelgti palankesnes formas automatiškai, o galime neįžvelgti ir tikėtis, kad prisiminsime sprendimo žingsnius, kuriuos mokė mokykloje.

$100x²+200x+100 = 100(x^2+2x+1) = 100(x+1)^2,$ todėl $\lg(100x²+200x+100) = \lg\left(100(x+1)^2\right)=2+\lg\left((x+1)^2\right) = 2+2\lg\left(x+1\right)$

DESMOS braižyklė leidžia ne tik peržiūrėti kelis grafikus, bet ir pasidalinti rezultatais.

Galima tik spėlioti, ar koją čia pakišo jautrumas skaičiams, ar logaritmų savybės, ar transformacijos. Mane dar domintų, kaip paaiškinate pačias transformacijas. Pvz. kodėl $f(x+k)$ paslenka grafiką per $k$ į kairę, o ne į dešinę.

Programoje pasakyta,kad  turi žinoti  transformacijas f(x±a)ir f(x)±a suprantu čia per sudėtingas tinkamiausias  būtų lg(10x+10) kokį buvau pradžioje padaręs, bet pasakė per lengvas

Yra vienas momentas su tomis programomis. Aišku, ten tiesiog reikalaujama žinoti: $f(x+a)$ reiškia $a$ į kairę $f(x)$ atžvilgiu.

Dabar paimkime dar 100 tokio sunkumo taisyklių krūvio atminčiai prasme. Kaip su jomis tvarkysis moksleiviai, norėdami tiek informacijos prisiminti? Tuo labiau, kaip sugebės pasiekti pakankamus įgūdžius, kad jas galėtų taikyti ne tik uždaviniuose, kur reikia atlikti ne tik vieną procedūrą, bet kombinuoti kelias nesusijusias sritis kaip šiame uždavinyje? Mano galva, tas masinis mūsų šalies moksleivių nesugebėjimas spręsti uždavinius, kur reikia kombinuoti daugiau nei vieną taisyklę, daug pasako apie mokymo(si) įpročius.

Aš lenkiu link to, kad neužtenka moksleiviams autoritariškai nurodyti: išmokite šitą taisyklę, nes ji bus egzamine. Jie nėra atminties talpyklos. Reiktų paaiškinti, kodėl tos taisyklės galioja, kad moksleivių atmintyje gimtų daugiau ryšių ir jų įsiminimas būtų paprastesnis.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »