eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė (jos apibrėžimas)


Sveiki,
Norėjau paklausti, koks yra funkcijos išvestinės geometrinės prasmės apibrėžimas? internete niekur nepavyksta rasti.
Pvz.  funkcijos mechaninė prasmė:
kūno nueito kelio išvestinė laiko atžvilgiu yra to kūno greitis, o greičio išvestinė laiko atžvilgiu –pagreitis:

0

Funkcijos išvestinės reikšmė taške lygi per tą tašką nubrėžtos funkcijos grafiko liestinės krypties koeficientui (su Ox ašimi sudaromo kampo tangentui).

1

Funkcijos f išvestinė taške x reiškia funkcijos f reikšmių kitimo spartą tame taške.
Manau kalba eina kiek apie kitokius dalykus.. Kalba eina apie tai, jog jei kūno judėjimą laiko momentu [tex]t[/tex] apibūdina funkcija [tex]s(t)[/tex], tai šios funkcijos išvestinė lygi kūno greitį laiko momentu [tex]t[/tex] nusakančiai funkcijai [tex]v(t)[/tex]...

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!