eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Funkcijos periodas koeficentų a,b,c reikšmės

Funkcijos Peržiūrų sk. [398]

Duota funkcija  f(x)=asinbx+c    a>0 , b>0  Funkcijos  f(x)  periodas  yra  π (mažiausias,teigiamas periodas)  Didžiausia Funkcijos  f(x)  reikšmė yra  4      f(2π)=2  Apskaičiuokite  koeficientų  a,b,c reikšmes    (3t)

Geras uždavinys. Moksleiviai periodus tikrai primiršę. Išsprendę gauname a=b=c=2.

Galėtum savo uždavinių įdėt

Argumento ir funkcijos pokyčiai. Apskaičiuokite funkcijos f(X)=√(x+4) argumento pokytį Δx, kai funkcijos reikšmių pokytis Δf taške x=5 lygūs 3. Atsakymas. Δx=27

pakeista prieš 1 m

[tex]f(x)=\sqrt{x+4}[/tex]
[tex]Δf(5)=3[/tex]    [tex] x_{0}=5[/tex]
[tex]Δf(x)=f({x_{0}+Δx})-f(x_{0})[/tex]
[tex]3=f({5+Δx})-f(5)[/tex]
[tex]f(5)=\sqrt{5+4}=3[/tex]
[tex]f({5+Δx})=\sqrt{{5+Δx}+4}=\sqrt{{9+Δx}}[/tex]
[tex]3=\sqrt{{9+Δx}}-3[/tex]
[tex]Δx=27[/tex]

Puikiai išspręsta.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »