eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Funkcijų f(x) ir f(x-2) apibrėžimo sritys


[tex]1)[/tex] Funkcijos [tex]f(x)[/tex] [tex]apibrėžimo[/tex]  [tex]sritis[/tex] yra [tex]\left ( -2;-1 \right )[/tex] tada funkcijos [tex]f\left ( x-2 \right )[/tex][tex]apibrėžimo[/tex]  sritis yra
[tex]A)-4< x< -3;B) 0< x< 1;C)x< 2;D)x> 2[/tex]
[tex]2)[/tex] Funkcijos [tex]f\left ( x \right )[/tex] apibrėžimo sritis yra [tex](1;+∞)[/tex] tada funkcijos [tex]f\left ( \frac{1}{1-x} \right )[/tex]apibrėžimo sritis yra
[tex]A)(-∞;0);[/tex] [tex]B)(1;+∞);[/tex] [tex]C)[/tex][tex](-∞;1);[/tex][tex]D)(-∞;0)∪(1;+∞);[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

[tex]1)[/tex] Funkcijos [tex]f(x)[/tex] grafikas pastumtas per [tex]2[/tex] vienetus į [tex] dešinę[/tex]  [tex]OX[/tex] ašimi [tex]\Rightarrow[/tex][tex]f\left ( x-2 \right )[/tex]
      [tex]apibrėžimo [/tex]  sritis  [tex]0< x< 1;[/tex]
[tex]2)[/tex] Funkcijos [tex]f\left ( x \right )[/tex] apibrėžimo [tex]apibrėžimo[/tex] sritis yra [tex]x> 0[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\frac{1}{1-x}[/tex][tex]< 0[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] funkcijos [tex]f\left ( \frac{1}{1-x} \right )[/tex]
    [tex]apibrėžimo [/tex]  sritis yra [tex](-∞;0)[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »