eMatematikas.lt
Testai Forumas Prisijungti        

Įdomus uždavinys Naujiesiems metams artėjant

Geometrija Peržiūrų skaičius (649)

Trikampio ABC kraštinėse CA ir CB yra pažymėti taškai D ir E taip, kad kampas
<CDE lygus kampui <ABC. Atkarpų AD, CE, CD ilgiai yra iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai. Keturkampio ADEB plotas lygus 1513,5.  Apskaičiuokite trikampio ABC plotą.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!