eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Imtis: dydis, plotis, centras, variacinė eilutė


Imtis - statistiniam tyrimui parinkti kokie nors duomenys.

Variacinė eilutė - nemažėjančiai sutvarkyta imtis.
Pavyzdžiui turime imtį $5, 7, 4, 8, 3$. Tuomet šios imties variacinė eilutė atrodys taip $3, 4, 5, 7, 8$.

Imties dydis (tūris) - duomenų skaičius.
Pavyzdžiui turime imtį $5, 7, 4, 8, 3$. Tuomet šios imties dydis bus $5$.

Imties plotis - skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio imties duomenų [tex]x_d-x_m[/tex].
Pavyzdžiui turime imtį $5, 7, 4, 8, 3$. Tuomet šios imties plotis bus $8 - 3 = 5$.

Imties centras - didžiausio ir mažiausio imties duomenų aritmetinis vidurkis [tex]\dfrac{x_d+x_m}{2}[/tex].
Pavyzdžiui turime imtį $5, 7, 4, 8, 3$. Tuomet šios imties centras bus $(3 + 8)/2 = 5,5$.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Tikimybių teorija]