eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Imtis: mediana, moda, vidurkis


Moda - dažniausiai pasikartojanti reikšmė imtyje.

Pavyzdžiai: a) jei turime imtį $5, 7, 4, 8, 3, 5$, tai jos moda bus $5$; b) jei turime imtį $5, 4, 8, 3, 3, 5$, tai jos moda bus $3$ ir $5$; c) jei turime imtį $5, 7, 5, 3, 3, 7$, tai ši imtis modos neturi, nes visos jos reikšmės pasikartoja vienodą kartų skaičių.

Mediana - imties variacinės eilutės vidurinis skaičius, kai imties dydis yra nelyginis skaičius, arba dviejų vidurinių skaičių aritmetinis vidurkis, kai imties dydis yra lyginis skaičius.

Pavyzdžiai: a) jei turime variacinę eilutę $2, 4, 5, 7, 9$, tai jos mediana bus $5$; b) jei turime variacinę eilutę $2, 4, 5, 7, 9, 10$, tai jos mediana bus $(5 + 7)/2 = 6$.

Imties vidurkis - visų turimų duomenų reikšmių suma padalinta iš visų turimų duomenų skaičiaus $$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}$$ Pavyzdys: turime imtį $5, 7, 4, 8, 3$. Tuomet jos vidurkis bus $(5 + 7 + 4 + 8 + 3)/5 = 5,4$.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Tikimybių teorija]