eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Integralų skaičiavimo lentelė


Racionaliųjų, laipsninių ir trigonometrinių funkcijų integralai
$$\begin{array}{|c|c|}
\hline
  \ \ \ \ \ f(x) \ \ \ \ \ & \ \ \ \ \ \int f(x) \ dx \ \ \ \ \ \\\hline
  a & ax+\text{C} \\\hline
  x & \dfrac{x^{2}}{2}+\text{C} \\\hline
  x^a & \dfrac{x^{a+1}}{a+1}+\text{C} \\\hline
  \dfrac{1}{x} & \ln |x|+\text{C} \\\hline
  {e^x} & {e^x}+\text{C} \\\hline
  {a^x} & \dfrac{a^x}{\ln a}+\text{C} \\\hline
  \sin x & -\cos x+\text{C} \\\hline
  \cos x & \sin x+\text{C} \\\hline
  \dfrac{1}{\cos^2 x} & \text{tg} \ x+\text{C} \\\hline
  \dfrac{1}{\sin^2 x} & -\text{ctg} \ x+\text{C} \\\hline
\end{array}$$

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]