eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Įrodyti, kad ABC yra trikampis statusis


Trikampio [tex]ABC[/tex]  kampų [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex] dydžiai yra lygties  [tex]sin4x = a[/tex]  sprendinai [tex].[/tex]  [tex]0<a<1[/tex]
Įrodykite[tex],[/tex] kad trikampis [tex]ABC[/tex] yra [tex]statusis[/tex]    [tex]\angle A\neq \angle B.[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

[tex]\sin 4x= a[/tex][tex]\Rightarrow[/tex] [tex]x= \frac{\left ( -1 \right )^{n}\arcsin a}{4}+\frac{πn}{2},[/tex]  [tex]n∈Z[/tex];  [tex]0< \arcsin a< \frac{π}{2}.[/tex] Kai  [tex]n= 0,[/tex]  [tex]x= \frac{\arcsin a}{4}= \angle A[/tex]
kai  [tex]n= 1,x= -\frac{\arcsin a}{4}+\frac{π}{2}= \angle B,[/tex]      [tex]\angle C= π-\left ( \angle A+\angle B \right )[/tex]  [tex]\Rightarrow \angle C= \frac{π}{2}[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »