eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Įrodyti, kad kampas B lygus 60 laipsnių

Bendri klausimai Peržiūrų sk. (177)

Duota:  [tex]2^{A};2^{B};2^{C}[/tex]  yra trys iš eilės einantys [tex]geometrinės[/tex][tex]progresijos[/tex]  nariai[tex].[/tex] 1) Įrodykite[tex],[/tex]kad
[tex]A;B;C[/tex] yra trys iš eilės einantys [tex]aritmetinės[/tex]  [tex]progresijos[/tex] nariai[tex].[/tex] 2) Apskaičiuokite [tex]B[/tex] reikšmę[tex],[/tex]
kai [tex]A;B;C[/tex]  yra [tex]\Delta ABC[/tex] kampai[tex].[/tex]

pakeista prieš 12 mėn

Jei [tex]A, B, C[/tex] yra trys iš eilės einantys aritmetinės progresijos nariai, tai
                                        [tex]B-A=C-B[/tex] sąlyga būtina.

Kadangi [tex]2^{A}, 2^{B}, 2^{C}[/tex] yra trys iš eilės einantys geometrinės progresijos nariai, tai juos sieja lygybė  [tex]\frac{2^{B}}{2^{A}} = \frac{2^{C}}{2^{^{B}}} \Rightarrow 2^{B-A} = 2^{C-B} \Rightarrow B-A = C-B[/tex], o tai tenkina šią sąlygą.
                                                                 
                                                                  Įrodyta.

[tex]A+B+C = 180^{\circ}[/tex]
[tex]A + A+d + A + 2d = 180^{\circ}[/tex]
[tex]3A + 3d = 180^{\circ}[/tex]
[tex]A + d = 60^{\circ} \Rightarrow B = 60^{\circ}[/tex]
[tex]B = 60[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »