eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Iš 2018 metų pakartotinės sesijos matematikos egzamino


1.  Klasėje buvo surengta loterija. 24 bendraklasiai atsitiktinai traukė po vieną loterijos bilietą. Iš ištrauktų 24 bilietų keturi bilietai buvo laimingi.
1) Apskaičiuokite, kiek skirtingų ketvertų vaikų galėjo ištraukti laimingus bilietus. (1 taškas)
2) Apskaičiuokite tikimybę, kad loterijoje dalyvavę Rokas ir Toma ištraukė laimingus bilietus. (2 taškai)
3) Klasėje yra 12 berniukų ir 12 mergaičių. Apskaičiuokite tikimybę, kad berniukai ištraukė daugiau laimingų bilietų negu mergaitės. (3 taškai)
2.  Ant trapecijos ABCD šoninių kraštinių AB ir CD pažymėti taškai E ir F. Atkarpos BC ilgis yra  lygus [tex]\sqrt{7}[/tex], o AD ilgis yra 5. Atkarpa EF yra lygiagreti su pagrindais ir dalija trapeciją į dvi lygaus ploto dalis. Apskaičiuokite EF ilgį (4 taškai)
3.  Duota funkcija [tex]f(x)=\frac{x^{3}-1}{x-1}[/tex]
1) Raskite funkcijos f(x) apibrėžimo sritį (1 taškas)
2) Raskite visas tiesines funkcijas, kurių grafikai eina per tašką (0, 0) ir turi lygiai vieną bendrą tašką su funkcijos f(x) grafiku.

Sokolovai, gal būtų galima sužinoti iš kur gavote šias pakartotinės sesijos užduotis? Gal turite visas? NEC'as lyg šiolei jų nepaskelbęs.

Man atnešė atšviestą variantą. Iš kur jis (ji) gavo tą variantą, aš nesidomėjau.
Taip, aš turiu. Bet įkelt jo negaliu (jis popierinis), o rinkt tekstą tenka ilgai (greit nemoku). Va šiandien tris uždavinius patalpinau...

pakeista prieš 5 m

Ar tokie atsakymai:
1.1. 10626
1.2. [tex]\frac{1}{46}[/tex]
1.3. [tex]\frac{40}{161}[/tex]
2. 4
3.1. [tex]x∈R\backslash \{1\}[/tex]
3.2. [tex]y=-x[/tex]

pakeista prieš 5 m

3.2 y=-x ir y=3x

y=3x netinka, kadangi tai būtų liestinė taške x=1, kuriame funkcija f(x) neapibrėžta.

1.3 aš gaunu 95/322.  Kitus gaunu tokius pačius.

Taip jūsų tiesa, nes aš skaičiuodamas neįtraukiau atvejo, kai berniukai ištraukia visus laimingus bilietus.

O gal galėtumėte pasidalinti 2 uždavinio sprendimu?

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »