eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Išvestinės ekstremumai (funkcijos sudarymas)


Skaičius 120 išskaidytas dviejų teigiamų dėmenų suma taip, kad vieno jų kvadrato ir kito sandauga būtų didžiausia. Rasti mažesnįjį iš šių dėmenų. 1 dėmuo - x, 2 dėmuo - 120-x. Kaip pagal uždavinio sąlygą sudaryti funkciją? Dėkui.

0

f(x)= [tex]x^{2}(120-x)[/tex]

0

O dabar išspręsk atvirkštinį uždavinį:
[tex]x^{2}y=256000.[/tex]
Apskaičiuokite mažiausiąją sumos x+y reikšmę.
Atsakymas: 120.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!