eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

"K" reikšmės su kuriomis kampas tarp vektorių yra bukasis


1. Raskite, su kuriomis k reikšmėmis kampas tarp vektorių [tex]\underset{a}{\rightarrow}[/tex](6;-2;-k) ir [tex]\underset{b}{\rightarrow}[/tex](3;0;2k) yra bukasis.

Sprendžiu taip:

a*b=6*3+(-2)*0+(-k)*2k=18-[tex]{2k}^2[/tex]
18-[tex]{2k}^2[/tex]=0
[tex]{k}^2[/tex]=9
k=[tex]\pm 3[/tex]

Nesuprantu tik vieno dalyko, dėl ko atsakymas toks: k[tex]\epsilon[/tex](-∞;-3)[tex]\cup[/tex](3;+∞). Būtų gerai jei kas nors galėtumėte paaiškinti. Ačiū.


0

Ar čia reikia atsižvelgti į bukojo kampo apibrėžimą (tai kampas, didesnis už 90°)? Ir lygtis tada turėtų būti ne lygi nuliui, o [tex]> 0?[/tex]

0

Jei kampas tarp vektorių bukasis (arba ištiestinis), tai vektorių skaliarinė sandauga neigiama

1

Tai ta visa lygtis turi būti [tex]< 0?[/tex]

0

Taip. Nelygybė turi būti

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!