eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Kampo AOB pusiaukampinės lygtis

Funkcijos Peržiūrų sk. [292]

Koordinačių  XOY plokštumoje  pažymėti  taškai A(-4;0),  O(0;0) , B(2;2√3).  Užrašykite ∠AOB  pusiaukampinės lygtį.

Atsakymas. y=-√3x.

Sprendimas:  Tiesės einančios per taškus O ir B krypties koeficentas yra k=tgα=2√3/2=√3  α=60  ∠AOB=180-60=120  Pusiaukampinė su teigiamąja OX ašimi sudaro 120  tg120=-√3  y=-√3x

pakeista prieš 9 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »