eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Kampo matavimo vienetai

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (2215)

Laipsniai ir radianai yra kampų matavimo vienetai. Laipsniai žymimi simboliu °, o radianai yra žymimi rad (dažniausiai šis žymėjimas nerašomas). Radianas yra apibrėžiamas kaip kampas, atitinkantis vienetinio ilgio apskritimo lanką vienetinio spindulio apskritime.

Norint radianus paversti laipsniais reikia dauginti iš [tex]\dfrac{180}{\pi}[/tex]: $$1 \ \text{rad} = \dfrac{180°}{\pi} ≈ 57,2958°\\ \dfrac{2\pi}{3} \ \text{rad} = \dfrac{2\pi}{3}\cdot \dfrac{180°}{\pi} = 120°$$ Norint laipsnius paversti radianais reikia dauginti iš [tex]\dfrac{\pi}{180}[/tex]: $$1° = 1°\cdot \dfrac{\pi}{180°} = \dfrac{\pi}{180} \ \text{rad} ≈ 0,0175 \ \text{rad}\\ 30° = 30°\cdot \dfrac{\pi}{180°} = \dfrac{30\pi}{180} \ \text{rad} = \dfrac{\pi}{6} \ \text{rad}$$

pakeista prieš 1 m

Šioje temoje naujų pranešimų rašymas yra išjungtas!